Wilhelminahaven - zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wilhelminahaven

VOORTGANG PLANVORMING EN UITVOERING GETIJDEPARKKOM WILHELMINAHAVEN AANTREKKELIJKER; MULTIFUNCTIONEEL SPORT- EN ONTMOETINGSCENTRUM OP EEN GOUDEN PLEK VOOR BEWONERS EN BEDRIJFSLEVEN

Op verzoek van de Vrienden van Zwembad Zuid (VVZZ) gesprek gehad met de Gemeente Schiedam over de voortgang van de herontwikkeling Wilhelminahaven, de onderzoeken die lopen en de plannen en wensen van de Vriendenstichting voor een Multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum, waaronder een "hernieuwd zwembad", op en rond de plek waar nu zwembad Zuid is. Onderzoeken van het Mulierinstituut ( behoefte  sportaccommodaties gemeentebreed)en Drijver en Partners worden binnenkort afgerond en dan kunnen ze naar het Gemeenbestuur ; college en raad. De Vriendenstichting is bij het onderzoek van Drijver en Partners niet gehoord.
De voortgang mbt de Natuurlijk Vriendelijk Oever (NVO) in de kom van de Wilhelminhaven is op dit moment nog een zaak van Rijkswaterstaat. De buitenruimte rond Zwembad Zuid wordt naar verwachting vanaf april volgend jaar aangepakt. Op de tekening ziet u het open karakter gezien vanaf de kom van de Wilhelminahaven, omdat de hekken weggaan. Ook de entree naar de kom wordt verbeterd, de parkeerplaatsen verschuiven meer naar het zwembad ongeveer naar de plek waar nu het onogenlijke en niet meer te gebruiken buitenzwembadje ligt. De verdere invulling ervan is ook aan de bezoekers van het bad en de bewoners uit de buurt. Op de plek in de tekening waar zwembad staat moet plaats gemaakt worden voor een Multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum (MFC) waaronder een hernieuwd zwembad met name voor de bewoners uit de wijken onder de A20 ten zuiden) zoals Nieuwland, Oost, Centrum, West en Zuid. De gemeente wil wel steeds aan sportstimulering doen, maar als je daarvoor geen goede voorzieningen hebt dan is het water naar de zee dragen. Uit alarmerende berichten is gebleken dat herinvoering van schoolzwemmen hard nodig is en dat er er bij kinderen tussen 4 - 12 jaar bewegingsarmoede is. Ook voor het bedrijfsleven en het personeel rond de havens kan het MFC een grote aanwinst zijn. Het MFC zal een belangrijke schakel vormen tussen stad en havens en geeft aansluiting tussen de Natuur Vriendelijke Oevers en het Volkspark ( natuur) waarin ook sportaccommodaties zijnj gevestigd. Het gehele gebied bij en rond de kom van de Wilhelminahaven heeft toekomst op een prachtige plek omgeven door Wereldbedrijven, dus een wereldplek. De Vrienden van Zwembad Zuid hebben zich in hun plannen laten inspireren door het Alexanderhof in Rotterdam, maar zal hier iets anders ingevuld moeten worden. Ook over de financiering van het geheel zijn ideeën en mogelijkheden die verder onderzocht moeten worden. De Vrienden van Zwembad gaan ervan uit dat alle krachten verenigd worden om tot uitwerking en besluitvorming ( Gemeentebestuur)  te komen van de plannen in het belang van Schiedam, haar bewoners en bedrijfsleven. Wordt vervolgd.......
UITKIJKTOREN OP PUNT WILHELMINAHAVEN EN ZWEMBADTERREIN?


Bij de spuien van ideeën en wensen om het havengebied voor bewoners en belangstellenden leuk en aantrekkelijker te maken heeft het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid enige tijd geleden een bijzonder voorstel gedaan om op de punt van de Wilhelminahaven en Zwembadterrein een unieke uitkijktoren te plaatsen op deze “wereldse plek”” naast een beoogde horecavoorziening. Een eye-catcher dus!  Deze toren geeft uitzicht op scheepvaart en activiteiten in en rond Wilhelminahaven en Waterweg en op de wijken van Schiedam. Wellicht is het een idee om vanaf een verantwoorde hoogte  een glijbaan te maken die uitkomt bij een aanbouw van het zwembad of in een aan te leggen waterbak in een grote ponton in de haven. Het zou mooi zijn als de bouw plaatsvindt in samenwerking met  bedrijven uit de omgeving die know-how en ervaring hebben als bouwer van grote installaties en platforms.  Zo zou men kunnen komen tot een unieke uitkijktoren die een aanzienlijke aantrekkingskracht heeft op bezoekers uit Schiedam en de regio voor het te ontwikkelen gebied met sport- en ontmoetingsmogelijkheden, waaronder een hernieuwd zwembad.
Het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid denkt dat dit idee prima past in het Gemeentelijk beleid en alle participanten om havens van Schiedam en omgeving aantrekkelijker te maken.
Langs het Calandkanaal op de Rozenburgse Landtong is eind vorig een uitkijktoren in gebruik genomen, die mede uit het subsidieprogramma van de Europese Unie wordt gefinancierd.
De toezegging van de betreffende projectleider van de Gemeente Schiedam dat het idee van een uitkijktoren op de eerstvolgende ontwerpsessie aan de orde komt,  was een eerste stap in de goede richting.Download hier het verslag

Verslag Stadserf 31 oktober 2017

Verslag bijeenkomst bedrijven en bewoners over de nieuwe plannen herontwikkeling Wilhelmina haven/gusto

Herontwikkeling Wilhelminahaven en omgeving, concept ideeën voor invulling plannen

Natuur Vriendelijke Oever (NVO) is in ontwikkeling
Aansluiting met groen en terrein rondom het zwembad, en Volkspark, stadsrand, bomenkap Westfranklandsedijk is hiermede strijdig.
Recreatieve inrichting kom Wilhelminahaven, oa speelattributen, lig- en speelweide
Sport, spel en beweegmogelijkheden, beachvolley- en voetbalterrein oa concentratie activiteten sportscholen oa fitness, South Beach september, toevoegen zwemmen en watersport ( Zeekadetten, Scouting)
Open karakter kom naar terrein zwembad, hekken weg, kleine zwembadje weg.
Aanleg speeldernis, met water en educatie eb en vloed (getijdenatuur), survival baan
Horeca, Uitkijktoren/klimtoren, zwemtoren, glijbaan naar waterponton W’haven
Hernieuwd en aantrekkelijk zwembad. Open (schuif) dak,open bad mogelijk, zomer gebruik
Serre verlengd (open) bad, horeca punt buitenruimte/W’haven. Terras uitzicht, naast Uitkijktoren ed
Hernieuwd zwembad onderdeel van een Multifunctioneel (sport)centrum
10 is kern van schakel tussen haven en stad.
Toevoegen, ontmoetingsruimte voor Schiedammers en bedrijfsleven, medewerkers, relaties, educatieve ruimte, meer personeelsruimte en receptieruimte, meer kleedruimte, ruimte voor Kinderopvang.
Samenstelling projectgroep deskundige burgers, ambtenaren, Optisport, project verder ontwikkelen plannen voor hernieuwd zwembad in multifunctioneel (sport)centrum
Maken communicatieplan betrekken Schiedamse (omliggende) wijken, basisscholen, gebruikers zwembad, samenwerkingspartners, bedrijven, participanten, geïnteresseerden enz
Richting geven aan de nieuwe KNZB zwemvisie : ontdek, beleef, deel passie voor het water en aan laten sluiten op de ontwikkelingen die we voor ogen hebben.
Activeren van nieuwe zwemproducten, waar die van de Vrienden, Optisport en Gemeente samen kunnen komen, zoals Schiedamse Zwemkampioenschappen basisscholen, groepen 7 en 8, Paula Kooper Sport- en Speeldag, Zwem4daagse, marathonzwemmen, jaarlijkse open dag
Impulsen geven aan (sport)stimulering van (les)zwemmen.
Vergroten van groep vrijwilligers om meer acties te kunnen ondernemen in de wijken
Grotere aantrekkingskracht leidt tot toename van bezoekers zwembad en recreatie Wilhelminahaven.
Goede fiets-wandelverbinding dmv bruggetje tussen gebied Houthaven en gebied rondom WilhelminahavenBestuur
Stichting Vrienden van ZwembadZuid. Oktober 2017


Download hier de schetsen van de nieuwe ontwikkelingen Wilhelmina project
 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu