Geschiedenis - zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis

ACTIECOMITÉ RED ZWEMBAD ZUID
STICHTING VRIENDEN VAN ZWEMBAD ZUID


Het actiecomité zette zich in voor het behoud van Zwembad Zuid. De gemeente wilde bezuinigingen en het bad sluiten. Het comité, opgericht door de bewonersverenigingen Zuid, Oost, West en Centrum, stopte heel veel tijd en energie in het behoud van het zwembad Zuid onder andere door gebruikers van het bad te mobiliseren, in gesprek te gaan met politieke partijen en de onafhankelijke adviseur van de gemeente. De laatste concludeerde een aantal opties. Duidelijk werd dat Schiedam een tekort aan Zwemwater had. Het comité verrichtte een eigen onderzoek en maakte een doortimmerd rapport, dat concludeerde een goedkopere renovatieoplossing voor het zwembad.

De goede rapportages kenden onderbouwde rapportages met financiële en technische kaders.

Het zorgvuldige (beïnvloedings)proces met goede rapportages en publikaties kreeg steeds breder waardering en leidde tot een samenwerkingsverband met zoveel partijen dat er van een unicum sprake was.

Het doel van het Actiecomité was het het openhouden van Zwembad Zuid, omdat er in Schiedam te weinig Zwemwater is, zwembad zuid hard nodig is voor schoolzwemmen, instructiezwemmen en recreatief zwemmen, vorm geven aan het gemeentelijk sportbeleid ( sporten en bewegen voor  jong en oud). Bij het behalen van het eerste doel, treed het tweede doel in werking, Actief zijn om in samenwerking met bedrijfsleven, sponsors, gebruikers, Schiedammers, fondsen enz. een (financiële ) bijdrage te leveren om zwembad Zuid een goed toekomstperspectief te bieden van tenminste 10 jaar. Zo nodig en mogelijk met welness- en horecafunctie.

Om te te kunnen realiseren/effectueren is door het Actiecomité ( lees de 4 betreffende bewonersverenigingen) de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid opgericht. De statuten zijn de notaris gepasseerd en is de stichting ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Ook hebben met de gemeente c.q. De Dienst Sport en Recreatie afstemmende afspraken gemaakt, die navolging hebben.

Tijdens de periode van het Actiecomité bereikte het comité de gebruikers,  van het zwembad ca 90.000 per jaar, de 4 wijken en de rest van Schiedam, personeel en vele individuele sympathisanten Velen spraken in tijdens de behandeling in de betreffende raadscommissie.

Tijdens de periode van de Vriendenstichting wil het bestuur een nog breder bereik met daarbij het bedrijfsleven, fondsen, sponsors en maatschappelijke instellingen.
De jury die de lokale innovatieprijs toekende hanteerde als leidraad de criteria : vernieuwing, nieuwe aanpak en samenwerkingpartners.
Vernieuwing omvatte een initiatief van vier bewonersverenigingen, dat leidde tijdens de georganiseerde bewonersavond tot oprichting van het actiecomité Red Zwembad ( zwembadzuidmoetopenblijven). In het comité namen plaats : vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, vertegenwoordigers namens de gebruikers van het zwembad ( groot aantal doelgroepen) in dit geval werd het een vertegenwoordiger van de Schiedamse Reddingsbrigade,
twee oud-personeelsleden (vertegenwoodigers indirect van het personeel), oud-raadslid en bewoner van Schiedam zuid als adviseur, op ad hoc basis vertegenwoordigers van politieke partijen.

Het Actiecomité ging zelf op onderzoek uit, bracht een bezoek aan het zwembad, schouwde, praatte met het Onafhankelijke Bureau van de gemeente,  sprak in tijdens vergaderingen van de gemeenteraad, bracht zelf een rapport uit over de gang van zaken en een technisch-tegenrapport ter vervanging van een van de opties genoemd in het onafhankelijk onderzoek. Hierin werd duiudelijk gemaakt dat het opknappen van het bad aanmerkelijk goedkoper kan dan de gemeente voorschotelde en het bad dan tenminste 10 jaar mee kan.

Geleidelijk aan werd een grote meerderheid van de gemeenteraad overtuigd dat zwemnbad Zuid moet en kan openblijven. Dat leidde uiteindelijk begin juli 2011 tot een uitvoerige motie, die 26 van de 35 raadsleden overtuigde en zwembad zuid openhield.
Het hele proces is met alle documenten en publiciteit door het het actiecomité vervat in een website die de naam www.zwembadzuidmoetopenblijven.nl meekreeg. Voor alle verdere inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar deze website.
Het Actiecomité is in oktober 2011 opgeheven, gelijktijdig is de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid opgericht. In het bestuur hebben leden van het actiecomité zitting genomen.
De Statuten zijn inmiddels de notaris gepasseerd. De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Goede samenwerking met Optisport

Mede door de samenwerking met Optisport heeft Zwembadzuid een geweldige impuls gekregen. Vele activiteiten worden in het zwembad  door Optisport gefaciliteerd.
Optisport is exploitant van ongeveer 350 sportaccommodaties verspreid over Nederland en België.
“Optisport brengt graag mensen in beweging in al haar sport accommodaties, topsporters inspireren  onze bezoekers om vaker te gaan zwemmen."

De zwembond KNZB en het exploitatiebedrijf Optisport gaan in 2017 en 2018 intensiever samenwerken en ondertekenden daartoe op 22 december een overeenkomst. De belangrijkste doelen voor deze samenwerking zijn verbetering van het accommodatiegebruik en het beter bereiken van de leden van de zwemverenigingen.
Zeg nou zelf zoveel plezier dat de mensen ervaren in Zwembadzuid.
Dat is 100% de bedoeling geweest van de stichting VriendenVanZwembadZuid.

Maar klaar is het nog niet nu verder in de toekomst er komen nog moeilijke tijden aan om ons zwembad weer klaar te maken in de nieuwe aangekondigde ontwikkelingsplannen.

Hieronder een kort stukje over over het zwembadzuid.
 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu