Bestuur 2018 - zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuur 2018

Op 12 december hebben we in het Algemeen bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid  afspraken gemaakt over de samenstelling en intentie van het bestuur.We kwamen tot de volgende organisatie- en werkvorm per 1 januari 2018

Voorzitter, Albert Bons,
Secretaris Mari Dingenouts
Penningmeester  Peter Jan Sol ( nieuw bestuurslid)

Deze drie vormen het DB en de cluster “hernieuwd aantrekkelijker zwembad”als onderdeel in een sport- en ontmoetingscentrum en herontwikkelde recreatieve omgeving, incl. Wilhelminahaven.
Hieronder gaat vallen een werkgroep met deskundigen die zich ondersteunend bezig gaat houden met de plannen die verder ontwikkeld gaan worden

Bestuursleden cluster (zwem)activiteiten en vrijwilligers.

Leida van Grootveld
Corrie Verdam
Sascha Overgoor ( nieuw bestuurslid)
Jaschenka Wittebol ( nieuw bestuurslid) was al tijdje vaste vrijwilliger)

Hieronder gaat vallen een werkgroep waarin nu al twee vrijwilligers zitting hebben. Greta van der Moer en Chantal van der Marel
Deze groep gaat zich bezig houden met ondersteunende activiteiten in samenwerking met Optisport Ad Fransen, locatiemanager en Justin vd Hengel, teammanager Zwembad Zuid

Het is de bedoeling dat de openingstijden ruimer worden en met zwemactiviteiten worden ingevuld. Optisport heeft dat voor 20218 deels ingevuld.

Afgesproken dat Optisport zich in samenwerking (nog) meer gaat richten op de oude wijken onder de A20 met als doel de komen twee jaren het bezoekersaantal te vergroten naar 60.000 ( nu 50.000)

Met Optisport wordt bekeken in hoeverre het vrijwilligersbestand ogv de plannen activiteiten kan worden uitgebreid, met stagiares, vrijwilligers, HBO studenten met specifieke projecten enz., ter ontlasting van het personeel en te bevordering van klachtgericht werken.

In de afgelopen maanden hebben we afspraken gemaakt (vastgesteld beleid) mbt samenvoeging van activiteiten om te komen van een of meerdere nieuwe producten, samenwerking met scholen meer richten op de vier wijken, zuid, oost, centrum, west, aantrekkelijker zwembad,. Uitgangspunt blijft dat elke leerling verlaat de basisschool met tenminste een A diploma. Het bestuur houdt vast dat het beste is om te  onderzoeken wat het aantal leerlingen is op de basisscholen zonder diploma. Tot slot melden we dat we blij zijn met de komst van John Maasakker, onze nieuwe webmaster.
 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu