zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


SPORT- EN BEWEEGSTIMULERING IN BREDER VERBAND  
SOUTHBEACH, OPTISPORT, ZWEMBAD ZUID EN VRIENDEN WERKEN SAMEN

Vrienden van Zwembad Zuid berichten :
Op het moment dat de Vrienden van Zwembad Zuid een start wilde maken met de organisatie van de 4e Paula Koopersportdag (PKdag)op 3 juli, kwam het bericht binnen dat Southbeach  dit jaar van dinsdag 3 juli tot en met zondag  8 juli op de Maasboulevard  wordt gehouden, dus voor de schoolvakantie. Dat was aanleiding voor beide organisaties snel om de tafel te gaan zitten om het (school) programma doelmatig op elkaar af te stemmen. Immers op de PKdag werden naast zwemmen, sporten georganiseerd, waarvoor scholen ook op South Beach terecht kunnen. Concreet zal de samenwerking inhouden dat op dinsdag 3, donderdag 5 en vrijdag 6 juli zwemmen tenminste voor een aantal scholen uit Zuid en West mogelijk, is onder verantwoordelijkheid van Optisport Schiedam, die in samenwerking met de SRB een programma samenstelt dat in het teken staat van bewegen en zwemvaardigheid.  Het ander sportgedeelte  vindt plaats op de Maasboulevard onder verantwoordelijkheid van Southbeach, waarvoor de onderbouw van deze scholen ook kan inschrijven. Zo ontstaat een sportdag.
Scholen die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de PKdag zijn het eerste voor deelname aangeschreven  Het Kleurrijk, de Willibrordusschool (basisonderwijs)  hebben inmiddels ingeschreven. Ook bs de Wieken uit West heeft ingeschreven. Naar verwachting zullen tenminste ca 300 leerlingen deelnemen.
De samenwerking tussen gemeente, Southbeach, Optisport en Vrienden van Zwembad Zuid kan een eerste stap zijn voor de verdere ontwikkeling en stimulering van sporten en bewegen in de wijken van Schiedam, zoals West, Zuid, Oost, Centrum en Nieuwland. Eerst op de twee genoemde locaties. Later op de nieuwe sport- en ontmoetingslocatie langs de Wilhelminahaven rondom en in een “hernieuwd” zwembad Zuid. Mocht blijken dat deze nieuwe sportformule een succes is, dan kan daar de komende jaren in elk geval verdere uitbreiding aan gegeven worden.
Van belang is dat de organisaties kunnen blijven rekenen op de onmisbare inzet van vrijwilligers en ouders van scholen.

Voor meer informatie :  www.vriendenvanzwembadzuid.nl

Southbeach voegt toe :
Ten aanzien van Southbeach Schiedam zelf staat het grootste sportiefste evenement weer boordevol sportactiviteiten. Zo zullen in de periode van 3 t/m 8 juli honderden basisschoolkinderen vermaakt worden met tal van sportactiviteiten die plaatsvinden op en rond de Beach Arena aan de Maasboulevard in Schiedam. Uiteraard zullen de vaste pareltjes van het evenement, Het Schiedams kampioenschap voor pupillen en de activiteiten voor senioren niet ontbreken. Hou de website www.southbeachschiedam.nl in de gaten voor de laatste ontwikkelingen omtrent het evenement.OMGEVING ZWEMBAD ZUID WORDT VOORLOPIG OPGEKNAPT


Het nieuwe fietspad dat ook langs zwembad zuid loopt is al een hele verbetering. Dat proces gaat door. De gemeente wil de doorgang van en naar de kom van de Wilhelminahaven in het verlengde van de NatuurVriendelijkeOevers(NVO) opknappen. Dit in afwachting van het besluit van het nieuwe gemeentebestuur over het hernieuwde zwembad in een multifunctioneel gebouw met een opgeknapte omgeving.  Eind maart en half april hebben Optisport en  de Vrienden van Zwembad Zuid (VVZZ) hierover van gedachten gewisseld met de gemeente. Ondanks het feit dat er ons inszien voldoende ruimte is aan de Westfranklandsedijk om parkeerruimte te creëren is ingestemd met de (tijdelijke) oplossing om van het huidige parkeerterrein een mooie entree te maken naar de kom van de Wilhelminahaven. Daarnaast een nieuw parkeerterrein aan te leggen op het buitenterrein, ongeveer op de plek van het niet meer te gebruiken buitenzwembadje. Het nieuwe terrein kan dan ook (tijdelijk) incidenteel gebruikt  worden als er een sportevenement is, zoals South Beach.
Het wachten is nu op het gemeentebestuur, dat groen licht moet geven voor een gebiedsgerichte aanpak, mede op grond van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden oa door het Mulier Instituut, waarover wij u in de laatste editie van de Gorzette en op www.vriendenvanzwembadzuid.nl hebben bericht.                                                                    
                                            


Southbeach Schiedam en Vrienden van Zwembad Zuid slaan handen ineen!

Schiedam - Southbeach Schiedam heeft wederom een toonaangevende partner aan zich weten te binden. Waar het sportiefste gratis evenement van de regio Waterweg de afgelopen jaren was gekoppeld aan de nationale sportweek zal het evenement, dat dit jaar van 3 t/m 8 juli plaatsvindt op de inmiddels bekende Maasboulevard in Schiedam, in de editie 2018  nauw samenwerken met de Vrienden van Zwembad-Zuid en Optisport Schiedam.  Verbindende factor zal dit jaar de Paula Kooper sportdag zijn. Deze dag is genoemd naar de in 2015 overleden Paula Kooper. Zij zette zich jarenlang hartstochtelijk in oa voor  Zwembad Zuid en voor  de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid. Waarop werd besloten een jaarlijkse sportdag aan haar te wijden.


Programma
Concreet zal de samenwerking inhouden dat op bepaalde dagen in de periode van dinsdag 3 juli t/m zondag 8 juli zwemmen voor de bovenbouw van een aantal scholen onderdeel gaat uitmaken van Southbeach in zwembad Zuid. Het ander sportgedeelte vindt op de Maasboulevard  plaats, waarvoor de onderbouw ook kan inschrijven.
De samenwerking kan een eerste stap zijn van de verdere ontwikkeling en stimulering van sporten in de wijken van Schiedam, eerst op de twee genoemde locaties, wellicht later op de nieuwe sport-en ontmoetingslocatie langs de Wilhelminahaven nabij Zwembad Zuid.  Mocht blijken dat deze nieuwe sportformule een succes is dan kan daar de komende jaren in elk geval verder uitbreiding aangegeven worden. Van belang is dat beide organisaties kunnen blijven rekenen op de onmisbare inzet van vrijwilligers en ouders van scholen.

Het complete programma van South Beach waaronder het zwemprogramma in Zwembad Zuid zal de komende weken vorm krijgen en is te vinden op www.southbeachschiedam.nl en op www.vriendenvanzwembadzuid.nl


TOEGANG NAAR ZWEMBAD MOET MOGELIJK BLIJVEN

De aanleg van een nieuw breder fietspad en een vernieuwd voetpad langs het Zwembad veroorzaakt heel wat ongemakken voor de bezoekers en personeelsleden. Tweede  Paasdag zag een van de bestuursleden van de Vrienden dat de situatie zoals die was voor de bezoekers die dinsdag willen banenzwemmen en kinderen die willen gaan zwemlessen niet meer kon. Na de oversteek bij de Willem Zwijgerlaan zou je terechtkomen in een zandbak waar ze een fietspad en voetpad aan het aanleggen zijn. Dat wordt “benenbrekend werk”.  Maandagavond in de pen geklommen richting projectleiding van de gemeente. Er werd gevraagd om snelle maatregelen en om spoed om de klus wat sneller te klaren, zodat iedereen weer vrijbaan heeft om naar het zwembad te kunnen.  Om zeker te zijn dat er wat gaat en moest gebeuren ging het bestuurslid dinsdagmorgen 3 april al vroeg op pad om samen met Justin vd Hengel van Optisport Zuid aan de uitvoerder extra maatregelen te vragen, nadat beiden de situatie eerst nog even onder ogen hadden gezien. Uiteindelijk leidde dat tot een “by-pass” c.q. aanleg van een extra pad met schotten over de groenstrook waarop ook kinderwagens met kleine kinderen  en ouders gebruik van konden maken. Deze ingreep was noodzakelijk om de veiligheid van en naar het zwembad te waarborgen, vond Justin vd Hengel belangrijk.
Optisport en de Vrienden van het Zwembad waren net op tijd om in samenspraak met de uitvoerder de toegang naar het Zwembad mogelijk te houden.
Het blijf nog enige tijd improviseren, zolang de werkzaamheden voortduren. We hopen dat dubbelzijdige fietspad en voetpad snel klaar zijn en dat het wachten snel beloond wordt  en het opruimen van zand in het zwembad door het personeel ook tot het verleden kan behoren.
Hoe dan ook : wij wensen u de komende tijd veel zwemplezier in Zwembad Zuid
DRUK BEZET  PAASFEEST IN ZWEMBAD ZUID

XAPI (5 jaar) VINDT HET GOUDEN PAASEI, NOREA (9 jaar) HET ZILVEREN EN FELINE (11 jaar) HET BRONZEN EI.
NA HET EIEREN ZOEKEN, ZWEMMEN IN HET DIEPE EN ONDIEPE BAD, LIMONADE DRINKEN EN MET EEN PRESENTJE WEER NAAR HUIS.
PRETTIGE PAASDAGEN.
VRIENDEN EN OPTSIPORT ZWEMBAD ZUID

kijk voor nog meer foto momenten bij fotos op deze pagina
of klik hierop de tekst PASEN2018SCHOOLZWEMMEN TERUG?!

Het is verkiezingstijd. Op 21 maart kunnen we naar de stembus. Vorig jaar juni waren de Vrienden van Zwembad Zuid hier al mee bezig. Alle politieke partijen zijn toen begin juni en eind augustus aangeschreven over de plannen die er zijn in en rond zwembad zuid. De Vrienden van Zwembad bleven voorstander om schoolzwemmen weer terug te halen, wellicht op een andere manier. Ze vinden dat elk kind voordat het de basisschool verlaat tenminste het Zwemdiploma A moet hebben. Op de stemvanschiedam.nl kunt u de door Kor Kegel gestelde vragen hierover en antwoorden van de lijsttrekkers lezen. Nummer 13 gaat over sport en bewegen, no 30 gaat overs schoolzwemmen.  De laatste publiceren wij hierbij op onze homepage. De gestelde vraag en antwoorden kunt u ook in de samenwerkende Schiedamse media teruglezen. Dat zijn het Nieuwe Stadsblad, PopUpTv, Schiedam24 en Stadsomroep Schiedam.

DIKKE MEERDERHEID IS VOOR SCHOOLZWEMMEN
door Kor Kegel

SCHIEDAM – Er is een grote politieke meerderheid voor het opnieuw invoeren van schoolzwemmen. Hoewel enkele lijsttrekkers het een primaire verantwoordelijkheid vinden van de ouders, en ook wel de scholen, vinden de meesten dat de gemeente stimulerend moet optreden om de basisscholen zo ver te krijgen dat ze het weer in het lesprogramma opnemen. Dat blijkt uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de dertigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Een gezonde samenleving maakt plaats voor sport en beweging. In de verschillende verkiezingsprogramma’s staan pleidooien om deelname aan sport te stimuleren en betaalbaar te houden. Wandelen, fietsen, joggen, mountainbiken, zwemmen, het zorgt niet alleen voor een betere conditie, maar beweging is ook goed voor de gezondheid, bijvoorbeeld als wapen tegen obesitas. Het is goed voor jong en oud. Maar er is ook een veiligheidsaspect. Schoolzwemmen was vroeger een verplicht ‘vak’ om kinderen zelfredzaam te maken, maar ook om ze in staat te stellen in voorkomende situaties reddend op te treden. Te veel kinderen hebben geen zwemdiploma.


De vraag: Zou u schoolzwemmen in basisschoolverband toejuichen en wilt u dat helpen bevorderen?
De antwoorden:
Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66): Er is een groeiend aantal kinderen dat opgroeit zonder zwemdiploma, een zorgelijke ontwikkeling. Schoolzwemmen moet in welke vorm dan ook weer gestimuleerd worden. De financiering zal niet uitsluitend uit gemeenschapsgeld plaatsvinden, het is immers vooral een verantwoordelijkheid van de ouders, maar kan worden ondersteund waar nodig.
Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA): De PvdA Schiedam wil het huidige beleid met sportvouchers voortzetten en wil graag verkennen of de inzet van deze vouchers zo kan worden vormgegeven, dat geen enkel kind zonder zwemdiploma de basisschool verlaat.
Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP): De SP vindt het belangrijk dat ieder kind leert zwemmen. Voor het afschaffen van het schoolzwemmen destijds, deden veel ouders hun kinderen al eerder op zwemles. Of algemene herinvoering van schoolzwemmen veel extra bijdraagt, valt dan ook te betwijfelen. Beter is om minima te ondersteunen die vanwege kosten het nalaten. Daarnaast is het belangrijk om gerichte voorlichting te geven aan ouders die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen.
Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): Ja! Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en het helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD is van mening dat de gemeente Schiedam zich als maatschappelijke partner sterk moet maken voor en ook sturing moet geven. Schoolzwemmen zou hier goed bij kunnen passen. Naast dat zwemmen goed voor je is, is het gewoon voor je eigen veiligheid heel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat de gemeente zelf voor schoolzwemmen gaat zorgen. Dat is de taak van de scholen en ouders zelf.
Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV): Ja, het AOV juicht het schoolzwemmen in basisschoolverband zeker toe en vindt dat elk kind op de basisschool een zwemdiploma dient te behalen. Er verdrinken nog steeds te veel kinderen die niet naar zwemles zijn gegaan.Daar wij omringd worden door water en Nederland een echt waterland is, heeft volgens het AOV zwemles in basisschoolverband zeker prioriteit. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders, maar ook de gemeente heeft een soort zorgplicht. Daar (nog) niet alle scholen in Schiedam dit voor hun leerlingen geregeld hebben, is het goed dat de gemeente – in samenspraak met ouders en scholen – dit onderdeel weer als een verplicht vak herinvoert en ondersteunt. Op schoolzwemmen mag niet bezuinigd worden, het is een essentieel onderdeel in de opvoeding voor ieder kind. Een waterstad als Schiedam moet hierin een prioriteit stellen, zonder zwemdiploma loop je te veel risico.
Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA): Ja. Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen veel buiten kunnen spelen: buitenlucht is gezond en ze leren daardoor spelenderwijs samen leven. De komende periode wil het CDA zich inzetten voor kindvriendelijke buurten. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving. Veilig betekent in een waterrijke omgeving als Schiedam ook dat kinderen snel leren omgaan met deze omgeving en dus snel leren zwemmen.
René Karens, GroenLinks: Zwemmen hoort een vast onderdeel te zijn van elke opvoeding. Het baart GroenLinks zorgen dat het aantal kinderen dat zonder zwemdiploma A en B de basisschool verlaat, toeneemt. Het aantal ongevallen van verdrinking neemt daarnaast ook toe. In het verleden werd gedacht dat het bieden van sportpassen aan gezinnen met een smalle beurs dit probleem kon verhelpen. Dat blijkt niet het geval. Daarom moet de gemeente de verantwoordelijkheid nemen en schoolzwemmen opnieuw invoeren. Schoolzwemmen is ook goed voor de sociale cohesie onder kinderen.7
Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS): Progressief Schiedam is een voorstander van het herinvoeren van het schoolzwemmen in Schiedam. Niet voor niets is dit een onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Het mag plaatsvinden op kosten van de gemeente. Enerzijds subsidiëren wij zwembaden, anderzijds kunnen wij ook het schoolzwemmen subsidiëren. Daar is ongetwijfeld een goede balans in te vinden.
Robert Berns, ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP): Zeker in het waterrijke Nederland is het een gebrek in de opvoeding als je niet kunt zwemmen. Voor vluchtelingen die naar Schiedam komen is leren zwemmen belangrijker dan leren fietsen. De CU-SGP wil het schoolzwemmen in schoolverband bevorderen, eventueel als naschoolse activiteit. En bij de diploma-uitreiking zouden we naast de ouders staan juichen.
Nu wordt er van veel kanten een beroep gedaan op het schoolprogramma. De schoolleiding moet allereerst voldoen aan alle eisen voor de leerdoelen en kan of wil niet altijd aan alle aanvullende wensen gehoor geven.
Het blijft primair een verantwoordelijkheid van de ouders om voor de veiligheid van hun jonge kinderen zorg te dragen. Als zij onverhoopt in het water belanden, moeten ze op jonge leeftijd al zelfredzaam kunnen zijn. Samen zwemmen stimuleert uiteraard om het je eigen te maken, dat geldt ook voor nieuwkomers. De gemeente zou daar meer prioriteit en aandacht aan moeten geven.
Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS): Wij zouden het zeker toejuichen als schoolzwemmen weer terug zou komen. Wij zouden hier dan ook geld voor vrij maken.  In het ideale geval gaan de klassen per fiets naar de zwemles.
Mahmut Erdem, DENK: Herinvoeren van betaalbare zwemlessen’ is een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van DENK Schiedam. Sport zien wij als middel om mensen gezonder te maken en mensen bij elkaar te brengen. Veel Schiedamse kinderen hebben geen zwemdiploma en kunnen ook niet zwemmen. Wij willen graag de zelfredzaamheid vergroten van onze kinderen door middel van herinvoering van betaalbare zwemlessen voor leerlingen op de Schiedamse basisscholen. In ieder geval tot het behalen van een A-diploma.
René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV): In waterland Nederland verdrinken jaarlijks te veel kinderen. Ook in waterstad Schiedam moeten kinderen zich in het water kunnen redden. Schoolzwemmen is van essentieel belang. Het SLV juicht dit toe en zal samen met ouders middelen zoeken om dit blijvend mogelijk te maken en zo nodig ondersteuning bieden.  Obesitas en overgewicht zijn niet alleen onder jongeren meer regel dan uitzondering. Het motiveren van sport en beweging op school en in de samenleving moet dus een dagelijkse activiteit zijn. Naast schoolzwemmen moet ook worden ingezet om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Het zijn niet alleen de minima die deelname aan sportclubs niet kunnen betalen en daarin geholpen behoren te worden. Verzwegen armoede wordt ook aangetroffen bij hen die boven die minimagrens leven. Zij krijgen nergens korting of toeslagen voor. Het SLV maakt zich ook sterk voor deze groep. Mogelijkheden creëer je samen, terwijl problemen samen worden opgelost en niet verzwegen.
Maarten Reuderink, OuderenPartij Schiedam:  De OuderenPartij Schiedam is van mening dat schoolzwemmen een goed idee was, dat in ere moet worden hersteld. Inmiddels is in voldoende mate gebleken dat het beschikbaar stellen van sportvouchers (hoe goed idee ook!) niet in deze leemte voorziet.

Constatering Kor Kegel: Kinderen leren zwemmen – het is een primaire verantwoordelijkheid van de ouders. De SP is voorstander van gerichte voorlichting aan ouders die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen. En zo nodig moeten de minima worden ondersteund. Waarmee niet gezegd is dat de SP voorstander is van schoolzwemmen. De meeste andere partijen zijn dat wel. D66, het CDA, GroenLinks, PS, de CU-SGP, LOS, DENK, het SLV en de OuderenPartij vinden dat leerlingen van het basisonderwijs weer in staat moeten worden gesteld om hun zwemdiploma te halen, minimaal diploma-A. Met aanvullende financiële bijdragen, vindt D66. Op kosten van de gemeente, vindt PS. Eventueel als naschoolse activiteit, zegt de CU-SGP. En liefst met de fiets naar het zwembad, vindt LOS. In ere herstellen, zegt de OuderenPartij. De VVD en de CU-SGP vinden het een taak voor ouders en scholen, niet voor de gemeente, maar het gemeentebestuur moet wel sturing geven. Dat vindt ook het AOV: de gemeente heeft een zorgplicht. De PvdA vindt dat de sportvouchers beter ingezet moeten worden voor zwemlessen, maar GroenLinks en de OuderenPartij vinden dat de sportpassen niet helpen. Daarom moet de gemeente het voortouw nemen.
VRIENDEN ZWEMBAD ZUID IN GESPREK MET HET MULIER INSTITUUT

Maandag 8 januari heeft het Dagelijks Bestuur Albert Bons, Mari Dingenouts en Peter Paul Stol van de Vriendenstichting Zwembad Zuid gesproken met een Onderzoeker van het Mulier Instituut. Dit instituut voert een opdracht uit van de gemeente Schiedam naar de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toekomst (2025 en 2035) Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden ze specifiek aandacht aan de zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte. Het onderzoek bestaat uit vier delen, waaronder de huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater  Hierna volgt de uitwerking van het gesprek. Naar verwachting wordt de nota medio februari of maart gepresenteerd.

Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

In 2010 is er sprake geweest van sluiting van zwembad Zuid. Actiecomité Red zwembad Zuid heeft zich in die tijd ingezet om het zwembad te behouden. Dit is succesvol geweest en de gemeenteraad heeft ingestemd met het behouden van het zwembad voor 10 jaar (tot 2022) met hieraan gekoppeld een renovatie van het bad. Na het openblijven van het zwembad is de actiegroep overgegaan in een stichting met de naam ‘Vrienden van Zwembad Zuid’. Deze stichting zet zich nog steeds in voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig zwembad Zuid. Na de renovatie is zwembad Zuid in 2013 weer open gegaan, met in 2014 Optisport als nieuwe exploitant (voorheen gemeentelijk zwembad).

De Stichting geeft aan dat er enkele belangrijke redenen zijn geweest om zwembad Zuid open te willen houden. Ten eerste was er naar mening van de Stichting te weinig zwemwater wanneer zwembad Zuid zou sluiten. Ten tweede zou het voor mensen uit de zuidelijke wijken van Schiedam te ver zijn om naar zwembad Groenoord te reizen voor zwemles en recreatie. Ten derde zijn er weinig sportvoorzieningen in zuidelijk Schiedam. Openblijven van het zwembad is volgens de stichting cruciaal om kinderen te laten bewegen. Met het afschaffen van het schoolzwemmen in 2013 kwam er nog een extra reden bij om het zwembad in Zuid open te houden, namelijk het feit dat meer kinderen naar waarschijnlijkheid geen diploma zouden halen bij sluiting van het dichtstbijzijnde zwembad.

In de huidige jaren zet de stichting zich samen met Optisport in voor sportstimulering van de jeugd en ouderen. Dit doen zij door ruime openingstijden te stimuleren bij Optisport, vrijwilligers die meehelpen bij activiteiten in en rond het zwembad, inzetten op aantrekkelijk lesaanbod voor kinderen en zij hebben ideeën over de toekomst van het zwembad en zetten deze actief bij de gemeente neer. Het resultaat is dat de afgelopen jaren het zwembad steeds meer uren open is met verschillende activiteiten en dat er sinds 2014 een stijging in de bezoekaantallen te zien is (met name op het gebied van instructiezwemmen).

Wat betreft de toekomst is de stichting heel duidelijk. Zij sluiten graag aan bij de gebiedsontwikkeling in de Wilhelminahave om een hernieuwd zwembad te bewerkstelligen. Hun doel is om een multifunctioneel ontmoetingscentrum te creëren waar mogelijkheid tot zwemmen, andere sporten en ontmoeten is. Deze ontwikkeling dient samen te gaan met de ontwikkeling van de natuurvriendelijke oever bij de have. Zodat het natuurgebied, het zwembad en het volkspark bij elkaar aan kunnen sluiten en het een aantrekkelijk gebied om te sporten wordt. Idealiter ziet de stichting een zwembad dat ook meer geschikt wordt voor de verenigingssport dan het huidige 25-meterbad. De stichting geeft aan dat het faciliteren van verenigingen een positief effect zal hebben op de sportstimulering in de wijken zuid, oost, centrum en west.
Heb jij je al ingeschreven voor de workshop zeemerminnenzwemmen in de voorjaarsvakantie in Zwembad Zuid

Doe dat vandaag nog !


Bewogen jaar voor het Zwembad en de Vrienden, naar nieuwe tijd

Het bestuur van de Vriendenstichting heeft net zoals de exploitant van het Zwembad Optisport een bewogen 2017 achter de rug. Naast het blijvend stimuleren en het geven van zwemlessen, het uitbreiden van de openingstijden, richt Optisport Schiedam samen met het bestuur van de Vriendenstichting zich op de toekomst van het Zwembad en omgeving. Bestuursleden bezochten belangrijke bijeenkomsten die verband houden met de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving en participeerden in de projectontwikkeling oa van de NatuurVriendelijkeOevers. In aansluiting hierop werden wensen, ideeën, voorstellen ingediend richting Gemeente, politieke partijen en besturen ervan om een “hernieuwd”zwembad te ontwikkelen, als onderdeel van  een sport- en ontmoetingscentrumvoor, met name voor de bewoners uit de wijken beneden de A20.  Dit centrum vormt een belangrijke schakel tussen de havens en de stad, met een natuurlijke aansluiting op het Volkspark en een recreatieve omgeving. Bij de verdere invulling wordt goed samengewerkt met de Zeekadetten en Waterscouts. In februari 2018 wordt er met de gemeente verder gepraat over het vervolgscenario, om in september het hele project op te kunnen starten. In februari zal dan ook het resultaat van het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek door het Mulier Instituut bekend zijn behoefte is aan zwemwater en de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport  nu en in de toekomst. Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden ze specifiek aandacht aan zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte.

Op het gebied van zwemactiviteiten en inzet van vrijwilligers werken Optisport en de Vriendenstichting nauw samen. In 2017 waren de Paula Kooperdag met 105 leerlingen en het Paaszwemmen weer succesvol. Er wordt in het nieuwe jaar gekeken hoe sommige activiteiten samengebundeld kunnen worden om nog meer Schiedammers naar het zwembad te trekken. De bedoeling is om het bezoekersaantallen van 50.000 per jaar op te schroeven naar ca 60.000 per jaar of meer.  Optisport heeft extra activiteiten als speerpunten in 2018 opgevoerd zoals Aquatrim op dinsdagmiddagen uitbreiding van snelcursus leren zwemmen en zeemeerminzwemmen. In 2017 behaalden 436 kinderen hun zwemdiploma en zaten 732 kinderen op zwemles. Het bestuur van de Vrienden is gecharmeerd van de KNZB visie waarbij leerlingen van scholen voortaan gaan natgymmen. Een prima vervangactiviteit voor het wegbezuinigde schoolzwemmen. Het bestuur blijft erbij dat  elke leerling die van de basisschool naar het voortgezette onderwijs gaat tenminste beschikt over een A diploma, liefst B en C erbij. Omdat er nog steeds te veel leerlingen geen diploma hebben en geen zwemles volgen, vindt het bestuur dat er een onderzoek moet plaatshebben ism de Gemeente en de scholen om na te gaan welke leerlingen nog steeds geen zwemdiploma hebben.
Om de toekomst met nieuwe ontwikkelingen op zwem- en sportgebied aan te kunnen, zijn we verheugd te kunnen melden dat we met ingang van 1 januari een verjongd bestuur hebben. Dit bestuur gaat met veel inspiratie in samenwerking met Optisport en met alle samenwerkingspartners en donateurs in haar uitgebreide netwerk, verder werken aan de toekomst van het zwembad in een herontwikkelde omgeving. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld.  
Albert Bons, voorzitter
Mari Dingenouts, secretaris
Peter Paul Stol, penningmeester
Zij vormen het Dagelijks bestuur en de cluster herontwikkeling Zwembad en omgeving.
Er hangt hieronder ook een werkgroep met 3 bouwdeskundigen
John Maasakker, webmaster/communicatie
Leida van Grootveld,  Corrie Verdam, Sascha Overgoor en Jaschenka Wittebol vormen de cluster (zwem)activiteiten en vrijwilligers.
Er hangt hieronder ook een werkgroep al met de vrijwilligers Greta vd Moer en Chantal vd Marel .
Wij allen hebben vertrouwen in de toekomst van Zwembad Zuid.
Albert Bons en Mari Dingenouts. Januari 2018
VRIENDEN DRAGEN BIJ AAN GOEDE AFLOOP BOMENKAP WESTFRANKLANDSEDIJK

23 januari werd er weer vergaderd over een gewijzigd planvoorstel nav de voorgestelde bomenkap aan de Westfranlandsedijk. De Vrienden lieten zich ook horen op 23 oktober tijdens het inspreken in het Stadskantoor. Uiteindelijk werd de 23 afgesproken dat er veel minder bomen gekapt gaan worden en het voetpad aan de noordzijde komt en het fietspad alleen aan de zuidzijde. Dit geeft perspectieven aan het benutten van de groenstrook naast het voetpad voor beweeg- en sportactiviteiten. Dit in aansluiting op het beoogde sport- en ontmoetingscentrum, waarin een hernieuwd zwembad. Hieronder nog een keer de ingesproken tekst en het AD artikel van deze week.


Geachte gemeenteraad, dames en heren, Schiedammers,

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid woonde in de afgelopen tijd trouw bijeenkomsten bij waarbij deelnemers uit de maritieme industrie, maatschappelijke instellingen, bewoners en overheden met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het havengebied van Schiedam. Op 31 oktober is er weer zo’n open avond. Onze voorzitter Albert Bons en ondergetekende participeren al geruime tijd  bij de planvorming voor de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving.  Wij bezochten ook de informatie-avonden.  Ons doel is uiteindelijk te komen tot een hernieuwd aantrekkelijk zwembad ,  in een multifunctioneel  sport- en ontmoetingscentrum, met binnen en buiten vele mogelijkheden voor Schiedammers en bedrijven.
Het centrum moet de schakel gaan vormen tussen stad en haven, in een verantwoorde natuurlijke en gezonde omgeving met  een goede toegankelijkheid voor tenminste ca 60 a 70.000 bezoekers per jaar. Dit aantal staat los van het aantal recreanten dat tzt gebruik gaat maken van de speels in te richten kom van de Wilhelminahaven. Er is en wordt heel goed nagedacht over het tot stand brengen van  een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen de natuurvriendelijke oevers van de Wilhelminahaven en het groen rondom het zwembad, het Volkspark en de verdere omgeving waaronder de Westfranklandsedijk. Dit in  de lijn zoals beschreven in de gemeentelijke Groen- en blauwstructuurvisie. De gemeenteraad heeft begin 2015 deze visie en het UitvoeringsProgramma unaniem aangenomen en vastgesteld.
Daarom verbaast het ons zeer uit de krant te moeten vernemen dat bomenkap op grote schaal gaat plaatsvinden op de Westfranklandsedijk. Ook vele bomen op de Havendijk moeten wijken en ontstaan daar grote aansluitings- en herinrichtingsproblemen.
Geachte gemeenteraad, het hoeft geen betoog dat gezonde bomen met een goede levensverwachting een belangrijke en onmisbare functie hebben vooral om de luchtverontreiniging (fijn stof)  van het steeds toenemende verkeer bijvoorbeeld op de Westfranklandsedijk te filteren.
Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de Schiedammers (87%) het belangrijk vindt dat de gemeente een groene uitstraling heeft.  Hierbij behoren zeker velen van de ca 50.000 jaarlijkse bezoekers van Zwembad Zuid. Slechts 28% vindt dat Schiedam een groene uitstraling heeft. Een laag percentage. Alles overziende doet het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid een dringend beroep op de gemeenteraad  om dinsdagavond 24 oktober haar verantwoordelijkheid te nemen.  Zet alle rechtlijnigheid, miscommunicatie en onjuist genomen beslissingen over boord , laat de bomen niet kappen, laat het fietspad aan de industriekant aanleggen, zorg dat het voetpad aan de Volksparkzijde komt , maak daar een breder en aantrekkelijk voetpad  voor wandelaars, hardlopers, en andere voet- en rolactiviteiten, dat overal op aansluit met goede oversteekmogelijkheden. Dit alternatief  stimuleert veel beter het toekomstig gebruik en maakt het gebied Wilhelminahaven en omgeving incl. Westfranklandsedijk in alle opzichten veel aantrekkelijker. Hiermede stemt u vele Schiedammers , maar ook velen van buiten Schiedam, tevreden. Daar gaat het om!!
Namens het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid.
Uitgesproken door Mari Dingenouts

UITKIJKTOREN OP PUNT WILHELMINAHAVEN EN ZWEMBADTERREIN?


Bij de spuien van ideeën en wensen om het havengebied voor bewoners en belangstellenden leuk en aantrekkelijker te maken heeft het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid enige tijd geleden een bijzonder voorstel gedaan om op de punt van de Wilhelminahaven en Zwembadterrein een unieke uitkijktoren te plaatsen op deze “wereldse plek”” naast een beoogde horecavoorziening. Een eye-catcher dus!  Deze toren geeft uitzicht op scheepvaart en activiteiten in en rond Wilhelminahaven en Waterweg en op de wijken van Schiedam. Wellicht is het een idee om vanaf een verantwoorde hoogte  een glijbaan te maken die uitkomt bij een aanbouw van het zwembad of in een aan te leggen waterbak in een grote ponton in de haven. Het zou mooi zijn als de bouw plaatsvindt in samenwerking met  bedrijven uit de omgeving die know-how en ervaring hebben als bouwer van grote installaties en platforms.  Zo zou men kunnen komen tot een unieke uitkijktoren die een aanzienlijke aantrekkingskracht heeft op bezoekers uit Schiedam en de regio voor het te ontwikkelen gebied met sport- en ontmoetingsmogelijkheden, waaronder een hernieuwd zwembad.
Het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid denkt dat dit idee prima past in het Gemeentelijk beleid en alle participanten om havens van Schiedam en omgeving aantrekkelijker te maken.
Langs het Calandkanaal op de Rozenburgse Landtong is eind vorig een uitkijktoren in gebruik genomen, die mede uit het subsidieprogramma van de Europese Unie wordt gefinancierd.
De toezegging van de betreffende projectleider van de Gemeente Schiedam dat het idee van een uitkijktoren op de eerstvolgende ontwerpsessie aan de orde komt,  was een eerste stap in de goede richting.


 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu